1.5m afstand in de openbare ruimte.


Hoe kan je de 1.5m samenleving inrichten voor de openbare ruimte? En welke tools zijn bewezen en gratis te gebruiken? In deze blog omschrijf ik hoe je de loopstromen van voetgangers in goede banen kan leiden.

Bezoekers vaststellen

De eerste stap is om vast stellen hoeveel bezoekers naar het gebied komen tijdens de drukste momenten van de dag. De drukste momenten zijn te bepalen door de vraag van het aantal bezoekers en aanbod van de hoeveelheid ruimte te berekenen. De vraag wordt bepaald door het aantal bezoekers in de straat of winkel. Het aanbod wordt bepaald door de breedte van het voetpad. De berekening is daarmee als volgt:

Afwikkeling bezoekers = A / B

A = Aantal bezoekers (p/min)
B = Breedte van het gangpad of stoep (m)

De uitkomst van deze berekening geeft weer hoeveel bezoekers in de openbare ruimte zijn tijdens de drukste tijden van de dag. Deze berekening is belangrijk om te schatten of bezoekers voldoende ruimte hebben om elkaar op gepaste afstand te passeren.

Afwikkeling van bezoekers p/min van rustig (3p/m/min, links) naar zeer druk (35p/m/min, rechts)
Bron: TFL (2010) & ProRail (2005)

Tijd, obstakels en routekeuzes

De tweede stap is om bij drukte het aantal bezoekers te beinvloeden met het tijdstip, obstakels en routekeuzes die zij kunnen nemen. Hierna wordt kort ingegaan op deze factoren.

Tijd van bezoekers

Op welke tijdstippen is het te druk in het gebied en hoe lang?

De factor tijd is belangrijk om het maximaal aantal bezoekers in de openbare ruimte te bepalen. Het is namelijk zo dat hoe langer bezoekers op een plek blijven, hoe minder bezoekers je kunt afwikkelen. Korte bezoeken zijn dus goed om de kans dat bezoekers afstand kunnen houden te vergroten.

Obstakels in loopruimte

Zijn er obstakels aanwezig die het looppad smaller maken?

Obstakels in de loopruimte beperken het aantal bezoekers die je kunt afwikkelen. Je hebt namelijk minder ruimte om elkaar te passeren en dus minder capaciteit om aan de eisen van de 1.5m samenleving te voldoen.

Routekeuze van bezoekers

Welke routes keuzes nemen bezoekers en waarom?

De routekeuze van de bezoekers is een factor die een bijdrage levert aan drukte in je gebied. Hoe meer bezoekers kris-kras door een ruimte lopen, hoe vaker ze andere bezoekers tegenkomen. En word je ruimte dus minder efficient gebruikt. Daarom is het belangrijk dat bezoekers een logische route lopen.

Oplossingen voor de 1.5m samenleving

Online zijn verschillende tools beschikbaar om bezoekers te helpem om 1.5m afstand te houden in je stad. Deze tools zijn gratis te gebruiken.

De derde stap is om met deze tools een plan te maken hoe je de loopstromen van je bezoekers in je gebied kan organiseren.

Beleid voor voetgangers

De Pedestrian Comfort Guidance for London is een handboek die is opgesteld door Transport for London. Hierin staan de uitgangspunten hoe je de openbare ruimte kan inrichting voor voetgangers. Deze informatie is gratis beschikbaar.

Domeinanalyse

Het stationsconcept visie en toepassing. De domeinanalyse is opgesteld door Spoorbouwmeester voor op stations, en leent zich goed voor subdomeinen zoals winkels, straten en pleinen om logische loopstroomroutes te maken.

Meetsensoren

Meetsensoren zijn te gebruiken om bezoekersaantallen te tellen. Hiervoor zijn veel verschillende opties.

De opties zijn eindeloos en daarmee flexibel. Nadeel is dat je de verkeerde sensoren kan gebruiken en daarom heb ik een aantal vragen opgesteld die helpen bij het maken van de juiste keuze:

  1. Hoeveel voorbereidingstijd heb je nodig bij een aankomende piek met bezoekers?
  2. Op welk schaalniveau moet de data een uitspraak kunnen doen?
  3. Is de nodige infrastructuur en dataverbindingen snel te plaatsen?
  4. Hoe is de privacy van de bezoekers gewaarborgd.

Criteria om 1.5m afstand te houden

De volgende stap is om te bepalen of de ruimte voldoet aan de 1.5m afstandsnorm. Als het goed is heb je nu een beeld van de ruimte. Je weet het aantal bezoekers per minuut, de breedte van het looppad en wáár welke bezoekers activiteiten plaatsvinden.

Mocht je onvoldoende ruimte hebben, overweeg dan eenrichtingsverkeer of beperking van de toegang tot de ruimte.

Geen kruisend verkeer

Afstand bewaren is het makkelijkste als je elkaar zo min mogelijk hoeft te kruizen. Kruisend verkeer heeft meer ruimte nodig. Dit is tot 3x meer dan als bij éénrichtingsverkeer.

Aanvoer bezoekers controleren

Doseer de toevoer van bezoekers tot je gebied als je smalle ruimtes hebt. En probleem de toevoer over de tijd uit te smeren.

In de pedestrian guide staan de belangrijke criteria die je kan gebruiken hoeveel personen je maximaal per minuut in je straat of winkel wilt toestaan.

1.5m afstand analyses

Voetgangersbeleid en domeinanalyses wordt al op veel drukte plekken gebruikt, zoals op stations en vliegvelden. Deze locaties proberen zo veel mogelijk bezoekers comfortabel en snel door de ruimte te loodsen. De lessen uit de transport sector zijn daarom ook goed te gebruiken voor de openbare ruimte.

De regel van één bezoeker per 10m²

Het kabinet heeft de regel van één bezoeker per 10m² winkel. Deze regel is arbitrair, vooral als het om winkels gaat met veel schappen en smalle looppaden. De effectieve loopruimte is dan veel minder dan 10m². Daarom kan je met maatwerk het aantal bezoekers verhogen zonder dat hiermee de corona regels worden overtreden.


Conclusie

Drukte in de stad of gebouw maakt het lastig om 1.5m afstand tot elkaar te houden. Ik heb de afgelopen weken veel gelezen over de inzet van technologie om drukte in de fysieke leefomgeving te gaan crowd managen. Ondanks dat ik afgelopen jaren veel heb gewerkt met technologie voor crowdmanagement doeleinden, ben ik van menig dat je bezoekers pas in goede banen kan leiden als de basics op orde zijn. Daarom ben ik voorstander van het gebruik van de pedstrian guide en domeinanalyses als gratis tools die je kunt gebruiken om de beginselen van crowd management goed te organiseren voordat gebruik wordt gemaakt van technologische oplossingen.